Advertisement:

MultiMode

MultiMode 6.8 การปรับปรุง

MultiMode เป็นโปรแกรมที่ช่วยคุณ Macintosh ในการถอดรหัสโหมดที่แตกต่างกันของการสื่อสารที่ไม่ใช่เสียงที่ได้ยินบ่อยบนคลื่นสั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งในหลายรูปแบบเหล่านี้เช่นเดียว...

การปรับปรุงนี้มีจำนวนของการแก้ไขที่สำคัญและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์. มีอะไรใหม่ ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้: ให้จำนวนของการปรับปรุงและคุณลักษณะใหม่ ๆ เหล่านี้รวมถึงการออกแบบปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยการสนับสนุนสำหรับการแสดง HiDPI;...

ค้นหาตามหมวดหมู่