Advertisement:

CalendarControl

CalendarControl 7.0 การปรับปรุง

ปลั๊กอินควบคุมปฏิทินสำหรับ REALbasic ปลั๊กอินยังมาพร้อมกับ DateDictionary ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถใช้ได้โดยมีหรือไม่มีตัวควบคุม ปลั๊กอินนี้สนับสนุน MacOS Classic, MacOS X PPC, MacOS X x86, Windows และ Linux มีอะไรใหม่ ในรุ่นนี้: ...

ค้นหาตามหมวดหมู่