Advertisement:

Stella

Stella 4.6.1 การปรับปรุง

หลายปีที่ผ่านอาตาริ 2600 ปกครองสูงสุดเป็นเกมคอนโซลที่นิยมมากที่สุดในตลาด ปีต่อมากำมือของอาตาในตลาดจะกระจายเป็นแฟมิคอมนิยามใหม่ของการเล่นเกม 8 บิต แต่ตายยากแฟน ๆ และนักสะสมยังคงให้การสนับสนุนอาตาริ หนึ่งจะคิดว่าอ่อนแออาตาริ 2600...

Dolphin

Dolphin 4.0

โลมาเป็นเกมคิวบ์และ Wii จำลอง เกมส่วนใหญ่ทำงานอย่างสมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องเล็กน้อย เกมที่เล่นได้ในคุณภาพระดับ HD ได้สูงถึง 1080p นี้เป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นที่เกิดขึ้นจริง Gamecube และ Wii คอนโซลจะไม่สามารถ ที่ทุกคนโครงการที่มาเปิดสามารถกระทำการปรับปรุง...

ค้นหาตามหมวดหมู่