Advertisement:

ActivePerl (Windows)

ActivePerl (Windows) 5.20.2.2001 การปรับปรุง

ActivePerl จาก ActiveState เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมกระจายของ Perl เชิงพาณิชย์เกรดใช้ได้สำหรับ Windows, Linux และ Mac OS X (Solaris, AIX และ HP-UX ที่มีอยู่ในธุรกิจหรือ Enterprise Edition) นักพัฒนาทั่วโลกพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ของ ActivePerls...

ActivePython จาก ActiveState เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมการกระจายหลามเชิงพาณิชย์เกรดใช้ได้สำหรับ Windows, Linux และ Mac OS X (Solaris, AIX และ HP-UX ที่มีอยู่ในธุรกิจหรือ Enterprise Edition) นักพัฒนาทั่วโลกพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ของ ActivePython...

ActivePython จาก ActiveState เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมการกระจายหลามเชิงพาณิชย์เกรดใช้ได้สำหรับ Windows, Linux และ Mac OS X (Solaris, AIX และ HP-UX ที่มีอยู่ในธุรกิจหรือ Enterprise Edition) นักพัฒนาทั่วโลกพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ของ ActivePython...

ActivePerl จาก ActiveState คือการจัดจำหน่าย Perl แบบมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมสำหรับ Windows, Linux และ Mac OS X (Solaris, AIX และ HP-UX ที่มีอยู่ใน Business หรือ Enterprise Edition) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกต้องพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ของ ActivePerls...

Advertisement:

ActivePerl จาก ActiveState คือการจัดจำหน่าย Perl แบบมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมสำหรับ Windows, Linux และ Mac OS X (Solaris, AIX และ HP-UX ที่มีอยู่ใน Business หรือ Enterprise Edition) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกต้องพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ของ ActivePerls...

ActiveTcl จาก ActiveState เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม Tcl เชิงพาณิชย์เกรดกระจายใช้ได้สำหรับ Windows, Linux และ Mac OS X (Solaris, AIX และ HP-UX ที่มีอยู่ในธุรกิจหรือองค์กร Edition) นักพัฒนาทั่วโลกพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ของ ActiveTcl...

ActiveTcl สำหรับ Windows (64 บิต) เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม Tcl เชิงพาณิชย์เกรดกระจาย นักพัฒนาทั่วโลกพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ของ ActiveTcl...

Agena

Agena 1.12.9

Agena เป็นที่ง่ายต่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นตอนการออกแบบมาเพื่อนำไปใช้ในทางวิทยาศาสตร์, การศึกษา, ด้านภาษาและการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมายรวมทั้งการเขียนสคริปต์. ไวยากรณ์ของมันดูเหมือนง่ายมาก Algol 68 กับองค์ประกอบที่นำมาจากลัวะและ SQL....

Advertisement:

Agena แบบพกพาเป็นที่ง่ายต่อการเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมขั้นตอนการออกแบบมาเพื่อนำไปใช้ในทางวิทยาศาสตร์, การศึกษา, ด้านภาษาและการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมายรวมทั้งการเขียนสคริปต์ ไวยากรณ์ของมันดูเหมือนง่ายมาก Algol 68 กับองค์ประกอบที่นำมาจากลัวะและ SQL...

Ai Trainer

Ai Trainer 2.1b-ii

เทรนเนอร์ไอเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ลูกค้าในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ มันเป็นความทันสมัย​​เพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉลี่ยมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมน้อยหรือไม่มีเลยที่จะสร้างตัวแทนที่คิด (เพื่อที่จะพูด)...

ค้นหาตามหมวดหมู่