Advertisement:

รหัสภาษีในอิตาลีเป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่มีความยาวคงที่ของ 16 ตัวอักษรแรงบันดาลใจจากการใช้ห้องสมุดซึ่งจะใช้ในการระบุตัวตนของภาษีและประชาชนในการบริหารสมาคมที่ไม่ได้รับการยอมรับของผู้เสียภาษีและชาวต่างชาติเกิดและภูมิลำเนา ดินแดนอิตาลี...

Codice Fiscale Ita/Eng

Codice Fiscale Ita/Eng 2.2 การปรับปรุง

รหัสภาษีในอิตาลีเป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่มีความยาวคงที่ของ 16 ตัวอักษรแรงบันดาลใจจากการใช้ห้องสมุดซึ่งจะใช้ในการระบุตัวตนของภาษีและประชาชนในการบริหารสมาคมที่ไม่ได้รับการยอมรับของผู้เสียภาษีและชาวต่างชาติเกิดและภูมิลำเนา ดินแดนอิตาลี...

ดาวน์โหลดข้อกำหนดสิทธิบัตรจาก JPO (ญี่ปุ่นสิทธิบัตร) USPTO (US Patent) และ WIPO (PCT) และบันทึกเป็น RTFD (หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF) . นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์รายละเอียดและสร้างรายชื่อตัวละครที่อ้างอิงโดยอัตโนมัติ ต้องการ Mac OS X...

จำนวน PDF หน้าอัตโนมัติการดำเนินการสร้างแคตตาล็อกของไฟล์ PDF ของคุณซึ่งรวมถึงจำนวนหน้าสำหรับเอกสารทุก . แล้วคุณสามารถใช้โปรแกรมสเปรดชีตเช่น Microsoft Excel เพื่อจัดรูปแบบรายการของคุณลงในตารางระดับมืออาชีพของเนื้อหา ต้องการ Mac OS X...

Advertisement:

กรมสรรพากรฟอร์ม W-2, ค่าจ้างและงบภาษี รูปแบบนี้ถูกใช้โดยนายจ้างสหรัฐจะรายงานค่าจ้างประจำปีและภาษีจ่ายให้กับพนักงานเพื่อกรมสรรพากร . พนักงานแนบแบบฟอร์มนี้เพื่อฟอร์มของพวกเขา 1040 กลับเมื่อยื่นภาษีประจำทุกปี ต้องการ โปรแกรม Adob​​e...

แบบไฟล์ 1099-MISC, เบ็ดเตล็ดรายได้สำหรับแต่ละบุคคลที่คุณได้จ่ายเงินในช่วงปี: อย่างน้อย 10 เหรียญค่าลิขสิทธิ์ (ดูคำแนะนำสำหรับกล่อง 2) หรือการชำระเงินนายหน้าแทนการจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับการยกเว้นภาษี ( ดูคำแนะนำสำหรับกล่อง 8); อย่างน้อย $ 600...

IRS Form W-9

IRS Form W-9 2015.1

คนที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลกับกรมสรรพากรจะต้องได้รับหมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้องของคุณ (TIN) เพื่อรายงานตัวอย่างเช่นรายได้ที่จ่ายให้กับคุณ, การชำระเงินให้กับคุณในการตั้งถิ่นฐานของบัตรชำระเงินและเครือข่ายบุคคลที่สาม...

IRS Form W4

IRS Form W4 2017.1 การปรับปรุง

แบบฟอร์ม IRS W-4 พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบ IRS อนุญาตให้พนักงานลงชื่อเข้าใช้แบบฟอร์ม W-4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่จำเป็นต้องทำสำเนากระดาษ แบบฟอร์ม W-4 ที่คำนวณได้ด้วยตนเองในรูปแบบ pdf นี้ไม่เพียงแค่นี้เท่านั้น นี่คือแบบฟอร์ม IRS...

Advertisement:

IRS Form 1099 MISC

IRS Form 1099 MISC 2017.07 การปรับปรุง

ยื่นแบบฟอร์ม 1099-MISC รายได้เบ็ดเตล็ดสำหรับแต่ละบุคคลที่คุณได้ชำระเงินในระหว่างปี: อย่างน้อย 10 เหรียญในค่าสิทธิ (ดูคำแนะนำสำหรับกล่อง 2) หรือการจ่ายเงินนายหน้าแทนการจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ได้รับการยกเว้นภาษี (ดูคำแนะนำ สำหรับกล่อง 8); อย่างน้อย $...

IRS Form 1120S Corporation Tax Return

IRS Form 1120S Corporation Tax Return 2017.02 การปรับปรุง

แบบฟอร์ม IRS 1120S, การคืนภาษีเงินได้ของ S Corporation แบบฟอร์มการคำนวณด้วยตนเองในรูปแบบ PDF ประกอบด้วยตาราง K-1 นอกจากนี้ยังมีแผ่นงานการจัดสรร K-1 จัดสรรรายได้การหักเงินและเครดิตให้กับผู้ถือหุ้นได้สูงสุด 2 ราย มีอะไรใหม่ ในรุ่นนี้: อัปเดตเป็นปี 2017...

ค้นหาตามหมวดหมู่