Advertisement:

Resource Tuner

Resource Tuner 2.10 การปรับปรุง

Resource Tuner เป็นตัวแก้ไขทรัพยากรที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแอพพลิเคชันได้โดยการแก้ไขและแทนที่รีซอร์สภายในไฟล์ Resource Tuner ช่วยให้คุณสามารถดูแก้ไขแทนที่แก้ไขและลบรีซอร์สฝังตัวของไฟล์ที่ปฏิบัติการได้: ไอคอนสตริงรูปภาพเสียงโต้ตอบเมนูในคำอื่น ๆ...

Alternate Translation Kit

Alternate Translation Kit 1.700 การปรับปรุง

โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถแปล 'สลับ Tools' โปรแกรมเป็นภาษาอื่น ๆ ตัวช่วยสร้างช่วยให้คุณหาโปรแกรมที่ต้องการที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันและมีโอกาสที่จะเพิ่มและแก้ไขคำแปล รวมถึงการแปล: อังกฤษ, เยอรมัน, กรีก, รัสเซีย, สโลวีเนีย, สวีเดน, อิตาลี, ฝรั่งเศส...

ค้นหาตามหมวดหมู่