Advertisement:

Alternate Translation Kit

Alternate Translation Kit 1.990 การปรับปรุง

        โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณสามารถแปลเครื่องมือ 'Alternate Tools' เป็นภาษาอื่นได้ ตัวช่วยสร้างจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาโปรแกรมที่ต้องการซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งและมีโอกาสในการเพิ่มและแก้ไขคำแปล รวมคำแปล:...

Resource Tuner

Resource Tuner 2.10 การปรับปรุง

Resource Tuner เป็นตัวแก้ไขทรัพยากรที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแอพพลิเคชันได้โดยการแก้ไขและแทนที่รีซอร์สภายในไฟล์ Resource Tuner ช่วยให้คุณสามารถดูแก้ไขแทนที่แก้ไขและลบรีซอร์สฝังตัวของไฟล์ที่ปฏิบัติการได้: ไอคอนสตริงรูปภาพเสียงโต้ตอบเมนูในคำอื่น ๆ...

ค้นหาตามหมวดหมู่