Advertisement:

ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นระบบการจัดการโรงเรียนเสมือนที่กำกับดูแลการไหลของสถ​​าบันการศึกษาของคุณ ซอฟต์แวร์การจัดการโรงเรียนนี้เป็นเว็บที่ซับซ้อนตามระบบการจัดการโรงเรียนส่วนที่มีความสามารถทำงานได้ทะยานเช่นเดียวกับความอุดมสมบูรณ์ของคุณสมบัติ...

สรุปข้อความอัตโนมัติเป็นกระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลดปริมาณข้อความของข้อมูลโดยแยกหรือเขียนหัวข้อสำคัญหรือวลีขณะที่การรักษาจุดที่สำคัญของเนื้อหาต้นฉบับ...

SkyPrep

SkyPrep 4.0

SkyPrep ง่ายต่อการใช้งานเว็บแพลตฟอร์มที่ทำให้การฝึกอบรมออนไลน์ง่าย ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ใด ๆ ของวัสดุการเรียนการสอนที่มีอยู่ของพวกเขาเช่นวิดีโอ, ไฟจุดหรือเอกสารคำและอัปโหลดไปเป็นแพลตฟอร์ม...

JoomlaLMS

JoomlaLMS 1.3.3

ด้วยมากกว่า 1000 องค์กรที่ใช้มัน JoomlaLMS เป็นระบบการจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกับช่วงกว้างของการทำงานคุณสมบัติการฝึกอบรมออนไลน์เช่นการฝึกอบรมและการทดสอบตัวเลือกนวัตกรรม (ประเมินตนเอง) และการใช้งานการประชุมที่ทันสมัย​​ที่จะมาในสะดวกทั้ง ....

ค้นหาตามหมวดหมู่