Advertisement:

Angry IP Scanner

Angry IP Scanner 3.4 การปรับปรุง

โกรธ IP สแกนเนอร์เป็นสแกนเนอร์ IP ที่รวดเร็วมากและขนาดเล็ก แต่ก็มีตัวเลือกมากมายเช่นความสามารถในการแก้ไขชื่อโฮสต์ตรวจสอบพอร์ตที่เปิดและสแกนเครื่องที่ตายแล้ว มันมีคุณสมบัติหลายอย่างเช่นคอลัมน์สแกนกำหนดสแกนพอร์ตหลายรูปแบบการส่งออกต่างๆและปลั๊กอิน ...

ค้นหาตามหมวดหมู่