Advertisement:

แม้ว่าจะมีบริการตัด URL สั้น ๆ ไว้มากมาย แต่ผู้ที่ได้รับลิงก์นั้นไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยหรือไม่ McAfee Secure URL Shortener เป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยในการดำเนินการดังกล่าว McAfee Secure URL Shortener คือส่วนขยายของ Firefox ที่ช่วยลด URL...