Advertisement:

เรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเรื่องของทั้งสอง: หนึ่งและหนึ่งเรื่องเกมเกี่ยวกับความรักความเจ็บปวดและการใช้ชีวิต หนึ่งและหนึ่งเรื่องไม่ platformer ทั่วไปของคุณ...

ค้นหาตามหมวดหมู่