Advertisement:

MacVideoTunes เป็นผู้เล่นสำหรับไฟล์มีเดียได้รับการสนับสนุนโดย QuickTime iTunes เหมือนอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย โปรแกรมนี้จะจัดการเส้นทางเดียวของไฟล์ไม่ได้คัดลอกเปลี่ยนแปลงลบไฟล์เดิม มีอะไรใหม่ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้. ...

MacVideoDL เป็นดาวน์โหลดวิดีโอสำหรับหลายเว็บไซต์ เรียกดูเว็บไซต์วิดีโอและเล่นวิดีโอ วิดีโอดาวน์โหลด การสร้างที่คั่นหน้า มีอะไรใหม่ ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้: ย้ายสนับสนุนเว็บไซต์. ต้องการ Safari 4.0 หรือสูงกว่า QuickTime 7.6...