Advertisement:

Fityk

Fityk 1.2.1

โครงการ Fityk เป็นโอเพนซอร์สและวัตถุประสงค์ทั่วไปโค้งไม่เชิงเส้นที่เหมาะสมและซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลFityk มีทุกอย่างที่โปรแกรมการปรับแต่งที่ดีควรมี แต่แรกของทุกอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกราฟิก มีอะไรใหม่ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้. คำสั่งเพิ่ม...