Advertisement:

สตูดิโอมืออาชีพหนึ่งมี 64 บิตรุ่น floating-point ของเครื่องยนต์เสียงที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติระหว่าง 64 และการดำเนินงาน 32 บิตในการบินเพื่อรองรับ 32 บิตปลั๊กอิน ซึ่งหมายความว่าคุณมักจะได้รับคุณภาพเสียงและความเร็วที่เห็นได้ชัด...

สตูดิโอมืออาชีพหนึ่งมี 64 บิตรุ่น floating-point ของเครื่องยนต์เสียงที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติระหว่าง 64 และการดำเนินงาน 32 บิตในการบินเพื่อรองรับ 32 บิตปลั๊กอิน ซึ่งหมายความว่าคุณมักจะได้รับคุณภาพเสียงและความเร็วที่เห็นได้ชัด...