Advertisement:

แก้ไข: - ปรับปรุงแอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ายขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ด้านล่างนี้: ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ใช้โดยทีวีของคุณ ขั้นตอนที่ 2:...

แก้ไข: - ปรับปรุงแอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ายขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ด้านล่างนี้: ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ใช้โดยทีวีของคุณ ขั้นตอนที่ 2:...

Advertisement:

ประเด็นที่ระบุ: - ปรับปรุงแอปพลิเคชันเครือข่ายติดตั้งเฟิร์มแวร์ ข้อควรระวัง: - อย่าปิดทีวีหรือกดปุ่มใด ๆ บนทีวีในขณะที่กำลังอัพเดตเฟิร์มแวร์ - อย่าถอด SD Card ออกจากช่องใส่การ์ด SD ในขณะที่กำลังอัพเดตเฟิร์มแวร์ 1) เปิดทีวีและใส่ SD Card...

ประเด็นที่ระบุ: - ปรับปรุงแอปพลิเคชันเครือข่ายติดตั้งเฟิร์มแวร์ ข้อควรระวัง: - อย่าปิดทีวีหรือกดปุ่มใด ๆ บนทีวีในขณะที่กำลังอัพเดตเฟิร์มแวร์ - อย่าถอด SD Card ออกจากช่องใส่การ์ด SD ในขณะที่กำลังอัพเดตเฟิร์มแวร์ 1) เปิดทีวีและใส่ SD Card...

แก้ไข: - ปรับปรุงแอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ายขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ด้านล่างนี้: ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ใช้โดยทีวีของคุณ ขั้นตอนที่ 2:...

แก้ไข: - ปรับปรุงแอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ายขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ด้านล่างนี้: ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ใช้โดยทีวีของคุณ ขั้นตอนที่ 2:...

Advertisement:

แก้ไข: - ปรับปรุงแอปพลิเคชันเครือข่ายขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ด้านล่างนี้: ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ใช้โดยทีวีของคุณ ขั้นตอนที่ 2:...

แก้ไข: - ปรับปรุงแอปพลิเคชันเครือข่ายขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ด้านล่างนี้: ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ใช้โดยทีวีของคุณ ขั้นตอนที่ 2:...

ค้นหาตามหมวดหมู่